logo-shemakolenu

חיבור – יעיר לי אוזן

החיבור מורכב משני מדורים" לשמוע כלימודים" – הלכות פסוקות וברורות עם ציוני המקורות, ובעזרתו תהיה השמיעה כלימודים .
ומדור " לשון לימודים" – בא בארוכה לברר ולדון ביסודות וגדרי ההלכות באופן נרחב ומקיף עפ"י לשון חכמים בש"ס ופוסקים.
בסוף החיבור נספח מקיף להבהרת עניינים פיזיקאליים שונים ותיאור מכשירי שמיעה ושתלים.

קרא עוד>>

חדש: מכון אודיולוגי בבית שמש

סניף "שמע קולנו" בבית שמש עשה צעד נוסף בהתפתחות המהירה שלו, והוסיף למגוון השירותים שהוא מספק לילדים לקויי השמיעה את המכון האודיולוגי החדש. המכון האודיולוגי נבנה בתוך הסניף המקומי של "שמע קולנו" ברמת בית שמש א', ובשלב ראשון הוא ישרת את עשרות הילדים לקויי השמיעה המשתקמים ב"שמע קולנו".

קרא עוד>>

רפורמת מכשירי השמיעה יצאה לדרך

בשורה טובה לקהילת לקויי השמיעה: החל מה- 01.01.2011 נכנסת הרפורמה של משרד הבריאות בענין מכשירי השמיעה לתוקף, והסבסוד הממשלתי ברכישת מכשירי שמיעה הופך לגבוה ומשמעותי יותר.

קרא עוד>>

פרופ' רולנד: שתל שבלול לתינוקות כבר בגיל 6 חודשים

פרופ' ג'ון רולנד, יו"ר מחלקת א.א.ג., מנהל היחידה לאוטולגיה ונוירוטולגיה ומנהל תכנית שתל שבלול במרכז הרפואי nyu בניו יורק, ביקר בשבוע שעבר במרכז "שמע קולנו" בירושלים.

קרא עוד>>