שותפי "שמע קולנו" הם עסקים וחברות בעלי לב חם ורגיש הלוקחים חלק בפעילות המרכז.

אנו מודים לשותפים הנפלאים הללו, שתורמים ממרצם וממשאביהם לטובת הילדים לקויי השמיעה, ומאפשרים לנו להמשיך לפעול ולממש את החזון שלנו.

וילי פוד

תרומה נדיבה ל"שמע קולנו"

בנק לאומי

תרומה ל"שמע קולנו"

בית ספר אומן

בנית חנוכיה עם הילדים

                        

טרה

שותפות באירוע חנוכה

ברכל

ידידות וסיוע לכל אורך הדרך

צ. לנדאו

שותפות באירוע חנוכה

                                               

כפר השעשועים

תרומת מתנות לילדים

גרינטק

שותפות בהפקת דיסק "פסח של הילדים"

אגף תרבות תורנית

חסות באירוע חנוכה