להורדת זכויות לקויי השמיעה בקובץ PDF לחצו כאן:

זכויות לקויי שמיעה – שמע קולנו

זכויות ומידע לילדים עד גיל 18

ביטוח לאומי

ילד עם ירידה בשמיעה (מהלידה עד גיל 18) של לפחות 45 דציבלים (db) באוזן הטובה, זכאי לגמלת ילד נכה.

שיעורי הגמלה

בעד ילד עם ירידה בשמיעה תשולם הגמלה מיום שאובחן הליקוי עד גיל 18. הגמלה משולמת מרגע האבחון רטרואקטיבית עד 12 חודשים שקדמו להגשת התביעה.
משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר – תהיה זכאית לגמלת ילד נכה בשיעור מוגדל בעד כל אחד מהילדים. התוספת לכל ילד תהיה בשיעור של 50% מהשיעור המגיע.
החל מאוגוסט 2012, משולמת גמלה אחידה לילד נכה לומד וילד שאינו לומד, בהתאם לכללי הזכאות.

טפסים ניתן לקבל אצל העו"ס ב"שמע קולנו" או בסניף ביטוח לאומי בטל: *6050
משרד הבריאות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילידם עד גיל 18, עפ"י המלצת קלינאי/ת תקשורת ורופא אף אוזן גרון.  סוג המכשיר יקבע ע"י הגורם הרפואי הממליץ.
נוהל הגשת בקשה

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים.

מסמכים נדרשים

1.דו"ח מאודיולוג עבור מכשיר שמיעה בצירוף אודיוגרמה עדכנית.

2.אישור רופא מומחה- כולל אבחנה ברורה וציון הצורך במכשיר

3.דו"ח סוציאלי- אם יש.

4.אישור קבלת הקצבה מביטוח לאומי- אם יש.

5.הצעות מחיר או קבלות מקוריות- לא יאוחר מ120 יום ממועד הקניה.  ההחזר הכספי יינתן רק על פי חשבונית/ קבלה שבה צוין סוג המכשיר(דיגיטלי בסיסי, F.M. אנלוגי או ממוחשב).

להלן גובה השתתפות לפי סוג המכשיר: (מעודכן בהתאם לחוזר משרד הבריאות 01.2011)

מכשיר דיגיטלי- השתתפות של 6000 ש"ח לכל אוזן, פעם בשלוש שנים.

מכשיר אנלוגי- השתתפות של 6000 ש"ח לכל אוזן, פעם בשלוש שנים.

מכשיר ממוחשב- השתתפות של 6000 ש"ח, פעם בשלוש שנים.

מערכת FM- השתתפות של 8000 ש"ח, אחת ל- 5 שנים.

סכום השתתפות נקבע עפ"י טבלאות של משרד הבריאות בחישוב של גובה הכנסות ומס' ילדים בבית.
בסל שירותי הבריאות נכלל שתל קוכליארי לאוזן הפנימית ללא תשלום.

תקשורת- בזק

1) זכאות ל-50% הנחה בדמי שימוש קבועים
2) זכאות ל-50% הנחה בדמי התקנה והעתקה
3) בשיטת המסלולים יוצעו חבילות של 300 או 600 דקות, כאשר מי שיבחר בחבילה של 300 דקות ישלם מכיסו לבזק סך של 16.91 ₪ לחודש, ואם יבחר בחבילה של 600 דקות ישלם מכיסו סך של 31.97 ₪ לחודש.

נוהל הגשת הבקשה

לקבלת האישור למימוש ההטבה יש לפנות אל: גב' אהובה רובס, משרד הרווחה, אגף השיקום, ת"ד 1260, ירושלים 21019. טלפון:02-6708216

מסמכים נדרשים:

1. טופס בקשה לקבלת הנחה.

2.מכתב פנייה עם בקשה להנחתה בטלפון

3.צילום ת.ז. עם הספח בו רשום הילד.

4.צילום חשבון הטלפון האחרון.

5. צילום אישור בתוקף לקצבת ילד נכה מביטוח לאומי.

6. במקרה של מגורים בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

ארנונה

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי זכאיים להנחה בתשלומי הארנונה בגובה של 33% עבור 100 מ"ר(הנחה ניתנת רק על ה100 מ"ר הראשוניים).  זכאות ההורים להנחה נוספת בארנונה תבחן עפ"י מבחן ההכנסות(גובה הכנסה ביחס למס' הנפשות המתגוררות בבית)

נוהל הגשת הבקשה

יש לפנות לרשות המקומית, למחלקה גבייה, ולהגיש בקשה.

מסמכים נדרשים

1.טופס בקשת הנחה(ניתן לקבלו בעירייה)

2. אישור עדכני על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי

קופות חולים

- קופות החולים משתתפות בעלות הטיפולים ב"שמע קולנו"- קלינאיות תקשורת וטיפולים פרא רפואיים.
- ילדים מושתלים זכאים להחזר עבור החזקת השתל הקוכליארי, כולל סוללות.
- מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא מקצועי, במכונים ובמרפאות חוץ. משפחה שהוצאותיה במהלך רבעון היו גבוהות מתקרת התשלומים תזוכה בהפרש.

נוהל הגשת הבקשה

1.יש לפנות לסניף קופת חולים הקרוב לאזור המגורים בכדי לוודא שהמבוטח רשום כזכאי לפטור.

2. ניתן לקבל החזר כספי בתום כל רבעון עם הגשת הקבלות עבור התשלומים לשירותים( לא כולל תרופות)

מס הכנסה

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים שמנוכה להם מס ממשכורתם.  משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס.  ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.

נוהל הגשת בקשה

על ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש בקשה לקבלת נקודות זיכוי.

מסמכים נדרשים

1.טופס127 – תעודה רפואית עם אבחנה ברורה ומדויקת ע"י רופא מומחה(רופא התפתחותי/ נוירולוג/ פסיכיאטר).

2.טופס 116א – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת – על ההורים למלא טופס זה במידה והם שכירים.(ולצרף תלושי משכורת של ההורים)

3.אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.

4.פרוטוקול ועדת השמה ובה המלצה לשיבוץ בחינוך המיוחד/ דו"ח המציין עכוב התפתחותי או פיגור שפתי, אשר נגרם לילד כתוצאה מהלקות.

מעון יום שיקומי

פעוט מגיל 6 חודשים עד שלוש שנים עם לקות בשמיעה המקבל קצבת ילד נכה, זכאי לשהות במעון יום שיקומי שיספק לו טיפולים התפתחותיים וחינוכיים.  לשכות הרווחה מתקצבות את השהות במעון ע"י הועדות. (השתתפות ההורים נקבעת בלשכות הרווחה עפ"י ההכנסות ומספר הילדים)

מעונות "שמע קולנו" מוכרים ע"י משרד הרווחה ומשרד הבריאות כמעונות יום שיקומיים לתינוקות עם לקות בשמיעה.

שילוב, ליווי והדרכה של תינוקות לקויי שמיעה במעונות רגילים

תינוקות לקויי שמיעה המשולבים במעונות יום רגילים, זכאיים לשילוב, ליווי והדרכה ע"י צוות שמע קולנו.

ועדת השמה

לקראת גיל 3 שנים, על הילד לעבור ועדת השמה לצורך שיבוצו במסגרת ההולמת את צרכיו.
ועדת ההשמה היא המוסמכת הבלעדית להפנות ילד למסגרת השייכת לחינוך מיוחד. מטרת הוועדה היא להתאים לילד את המסגרת המתאימה לו ביותר. החלטת הוועדה היא בגדר המלצה בלבד! הזכות להחלטה הסופית נתונה בידי ההורים.

השילוב בגן "שמע קולנו" מותנה באישור ועדת ההשמה.

מועדונית

ילדים עם ירידה בשמיעה, זכאיים להשתלב במועדונית שיקומית ללקו"ש.  לשכות הרווחה מתקצבות את ההשתתפות במועדונית ע"י הועדות.  עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד הרווחה.  גם השתתפות ההורים נקבעת ע"י הרווחה עפ"י גובה ההכנסה.  כשלב מקדים יש לפנות ל"שמע קולנו" בצרוף אודיוגרמה עדכנית.

משרד החינוך

תלמיד עם ירידה בשמיעה מגיל 5, הלומד במסגרת רגילה מוכרת ע"י ממשרד החינוך, זכאי לקבל שעורים יחידניים. מתן השעות הדיפרנציונאליות מועבר ע"י משה"ח למרכז ללקו"ש –שמע קולנו.
ליישום הזכאות על הורי הילד לפנות למסגרת החינוכית של הילד (גן, בי"ס, חיידר מוכר) עד חודש אפריל ולבקש לקיים ועדת שילוב בה תאושר הזכאות לשנה"ל הבאה.

הנגשת הסביבה הלימודית

עפ"י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם ירידה בשמיעה הלומד במסגרת רגילה או במסגרת מיוחדת, להנגשה אקוסטית של כיתתו.  חובת הביצוע היא על הבעלות, בד"כ זוהי הרשות המקומית.  אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך יחד עם הפיקוח על תלמידים עם ירידה בשמיעה, פועלים למען הנגשה אקוסטית של הגן/ הכיתה במסגרת בה לומד התלמיד, קלינאי התקשורת בלבד רשאי להמליץ על מערכת הגברה.  זאת לאחר קבלת עדכון מהמרכז הטיפולי "שמע קולנו" על תפקוד התלמיד/ה, ותעדוף זכאותו להנגשה.  לבירור הגשת הבקשה ניתן לפנות ל"שמע קולנו"

מפתח 07

תלמיד לקוי שמיעה בכיתות התיכון זכאי לשעות עזר לסיוע ותגבור לימודי.
השעות מוקצות לתלמיד לאורך כל שנות התיכון, לאחר אישור המפקחת הארצית על סמך בקשה המוגשת אליה ע"י "שמע קולנו" בצירוף אודיוגרמה עדכנית.

התאמת דרכי היבחנות בבחינות חוץ / בגרות

תלמיד לקוי שמיעה זכאי להתאמה של דרכי היבחנות בבחינות חוץ / בגרות עפ"י רמת הירידה בשמיעה וקריטריונים שנקבעו ע"י משה"ח.
להלן רשימת התאמות:
כדוג':  ליווי לצורך הסבר השאלון , הארכת זמן הבחינה, תוספת של נקודות לציון הבחינה בשאלון רגיל, או בחינה בית ספרית.

להסדר הזכאות, יש לפנות ל"שמע קולנו" בצרוף אודיוגרמה עדכנית.

קרנות לעזרה כספית

ישנן מס' קרנות הפועלות בארץ אשר מטרתן לסייע למשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית / או זקוקות לסיוע בתשלום לרכישת אביזרים מיוחדים.
לקבלת רשימת קרנות, ניתן לפנות למשרדי "שמע קולנו".

מידע וזכויות לבוגר

משרד הרווחה

שירותי תמיכה לתקשורת – סל תקשורת.

שירותי התמיכה הניתנים לאוכלוסיית לקויי השמיעה מתחלקים לשתי קבוצות לקויי שמיעה עיקריות:

א. אוכלוסיית לקויי שמיעה המקבלים את כל שירותי התמיכה

הקריטריונים:
1) לקויי שמיעה בגילאי 18 עד זקנה (60 – אישה, 65 – גבר)
2) לקויי שמיעה שהירידה בשמיעתם היא 70 דציבלים ומעלה באוזן הטובה.
3) לקויי שמיעה אשר התרחשו בגילאים 0-3
הזכאות היא עבור השירותים הבאים:

1.דמי תקשורת –תשלום חודשי על פי מצבו התעסוקתי של אדם וגילו.

(4 דרגות תשלום: חרש עובד- 406 ₪, חרש שאינו עובד- 370 ₪, קשישים זכאים ל-25% ממה שהיו זכאים לפני גיל זיקנה- קשיש שעבד -103 ₪, קשיש שלא עבד בעבר 92 ₪ – נכון לינואר 2013.)
2.סל תקשורת –השתתפות במימון אביזרי עזר לשמיעה בסכום של עד   ₪  אחת ל4 שנים (בהשתתפות עצמית של 10%)
3. שירותי תרגום / תמלול. זכאות למימון 45 שעות תמלול/תרגום בשנה (חרש זכאי ל-61 שעות לשנה )
4.פטור ממיסים לרכישת פקס או מודם פקס- אחת ל-5 שנים ליחידה משפחתית.
5. החזר כספי עבור רכישת גלאי בכי – להורה עם ילדים בגילאי 0-3 בלבד. זכאות חד פעמית, לכל החיים.

ב. אוכלוסיית לקויי שמיעה המקבלת שירותי תמיכה חלקיים

הקריטריונים:
1) לקויי שמיעה בגיל 16
2) לקויי שמיעה שהתחרשו בכל הגילאים
3) לקויי שמיעה שהירידה בשמיעתם היא 50 דציבלים ומעלה באוזן הטובה
4) לקויי השמיעה אינם זכאים לשירותים אלו מכל גורם אחר.

הזכאות לשירותים הבאים בלבד:

- שירותי תרגום / תמלול בין 16 ל- 45 שעות בשנה עפ"י קריטריונים של הלקות, חרש זכאי ל 32/61 שעות לשנה תלוי בחומרת הלקות
- פטור ממיסים לרכישת פקס או מודם פקס, אחת ל 5 שנים ליחידה משפחתית.
- החזר כספי עבור רכישת גלאי בכי למי שיש לו ילדים עד גיל 3, הזכאות היא פעם אחת בחיים.

תהליך הגשת הבקשה:
1. פתיחת תיק בלשכת הרווחה משרד הרווחה – מחלקת שיקום

רחוב יד חרוצים 10, ת.ד. 1260, ירושלים מיקוד:91012
2. מילוי טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה, בסיוע העו"ס בלשכת הרווחה.
מסמכים נדרשים:
1. 2 תמונות
2.טופס רפואיממולא ע"י רופא א.א.ג. וקלינאית תקשורת
3. בדיקת שמיעה עדכנית לשנתיים האחרונות.
העו"ס בלשכה ימסור את טופס התשובה תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה.

הגשת ערר:

לקוח שבקשתו נדחתה רשאי לפנות ישירות לועדת ערר באגף השיקום במשרד הרווחה, באמצעות טפסים לבקשת ערר שימצאו בלשכות הרווחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למח' לשירותים חברתיים באזור מגוריכם.

קבלת השירותים:

- קבלת דמי התקשורת החודשיים – יופקדו ישירות לחשבון הבנק של הזכאי(או יינתנו באמצעות לשכת הרווחה, או ב"בית זוסמן" לתושבי ירושלים רח' רובינשטיין 15 קרית יובל טל': 02/6413243.

- קבלת החזרים על שירותי סל תקשורת, שירותי תרגום, רכישת פקס וגלאי בכי – יינתנו באמצעות נותן השירות שעמד במכרז של משרד העבודה והרווחה.
נותן השירות כיום:
מרכז "סלע" – המכון לקידום החרש לה גווארדיה 63, תל אביב, מיקוד 61091.

טל:03-6311595 פקס: 03-6316891
מייל: info@dpii.org

רשימת האביזרים הכלולים בסל התקשורת:

1) מכשירי שמיעה ואוזניות – עד 3,457 ש"ח.

2) אביזרים לשמיעה:

-מערכות הגברה אישיות FM
- מגבר אישי לשמיעה
3) אביזרים לתקשורת:
- טלפון ללקויי שמיעה עם הגברת הצלצול הקול והתראה לצלצול ויזואלית ו/או עם כרית רטיטה.
- מגבר נייד המתחבר לאפרכסת טלפון.
- מגבר דיבור לטלפון
- מגבר צלצול לטלפון
- טלפון נייד הכולל כתיבת וקבלת הודעות s.m.s
- סוללה רוטטת לטלפון נייד
- דיבורית לטלפון נייד עם הגברה או השראה למצב T
- דיבורית לרכב עם השראה למצב T
- וידאופון
- מכשירי פקס נייח / נייד (לא כולל סכום המיסים שהוחזרו)
4) אביזרי התראה:
- אינטרקום, מצלמה ומוניטור
- פעמון דלת מוגבר ו/או מהבהב אלחוטי או קוי
- חיישן לזיהוי דפיקה בדלת
- גלאי עשן מהבהב
- שעון מעורר רוטט / מהבהב שולחני ו/או ידני
- מתקן התראה מהבהב נייד לטלפון / פקס נייח או נייד
- מתקן לגילוי צפירות חירום לרכב
- מערכת התראה משולבת כולל מכשיר נייד לתצוגה ויזואלית ו/או טקטילית
5) אביזרים למחשב / לרכב:
- מחשב אישי נייח / נייד / כף יד
- מדפסת למחשב
- מצלמה לאינטרנט
- מודמים (לא כולל סכום המיסים שהוחזר)
- ממיר דיגיטלי עבור כתוביות
- ראי פנורמי מיוחד פנימי וחיצוני לרכב

סכומי הזכאות מתעדכנים מעת לעת לפי מדד המחירים לצרכן

קופות חולים
מכשירי שמיעה

לקויי שמיעה זכאים להשתתפות המדינה ברכישת מכשירי שמיעה במסגרת "סל בריאות": בני 18-64 זכאים להשתתפות בסך 919 לכל אוזן פעם בשנה  ובני 65 ומעלה זכאים להשתתפות בסך 3133 ₪ לכל אוזן, פעם בשלוש שנים.  (תעריפים נכונים לינואר 2013).

כמוכן לכל קופות החולים השתתפות נוספת במסגרת הביטוחים המשלימים.  גובה ההשתתפות משתנה מקופה לקופה.

יש לציין כי לאחרונה קופות החולים השונות פרסמו מכרזים לקבלת שירותי שיקום שמיעה למבוטחיהן.  במסגרת ההסדרים שנחתמו, ניתן לרכוש מכשיר שמיעה מכל הסוגים בעלויות נמוכות מבעבר.  לפני רכישת מכשיר שמיעה  מומלץ לבדוק את הספקים שבהסדר ואת האפשרויות הרכישה השונות דרך קופת החולים שלכם.  ניתן להיעזר ב"שמע קולנו"

ברוב המקרים מימוש ההשתתפויות להן זכאי המבוטח(" סל הבריאות" + ביטוח משלים) וכן המחיר המיוחד לו זכאי כל מבוטח מתוקף המכרז שערכה קופת החולים שלו, נעשה ישירות במכון ההסדר.

שתל כוכלארי

דרכי פנייה למקומות השונים

מכשירי שמיעה

קופות חולים: במרכזי המידע הטלפוניים או באתרים:

כללית

www.clalit.co.il
לאומית

www.leumit.co.il
מאוחדת

פקס לזימון תורים ללקויי שמיעה בלבד: 09-8633333

www.meuhedet.co.il
מכבי

www.maccabi-health.co.il

עמותת משכן הראייה

מכשירי שמיעה לנזקקים בלבד עם הכנסה מאוד נמוכה ע"פ קריטריונים.
רחוב החבצלת 21, ירושלים.

טלפון: 02-6243757, פקס: 02-6243757
דוא"ל: deborah.binisti@fondation-optical-center.com

קרן אריסון
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ, שדרות שאול המלך 23, תל אביב.
טלפון: 03-6073100 פקס: 03-6073101

דוא"ל: info@arison.co.il

קרן צדקה על שם ברכה ומוטי זיסר
פניות בכתב לת.ד. 6965 רמת – גן. מיקוד: 52168, בצרוף בדיקת שמיעה ומסמכים רפואיים נוספים, אם יש.

מימון מכשירי שמיעה לנפגעי רדיפות הנאצים
פנייה לקרן לרווחת נפגעי שואה באמצעות עמותת ידיד (קל יותר באמצעותם): 03-685126 – לפנות לשי או הדס.
פנייה לקרן לרווחת ניצולי השואה – 03-6090866 (עידית)
בלשכה לשיקום נכים, משרד האוצר – 03-5682626 (אהובה)

מימון מכשירי שמיעה לנפגעי תאונות עבודה
באמצעות המוסד לביטוח לאומי
התנאים לקבלת המימון:
1. האדם צריך להיות מוכר כנפגע עבודה לשמיעה
2. ניתן לממש את הזכאות עד שנה מיום ההכרה כנפגע עבודה
יש להצטייד ב:
- הפנייה מקופת חולים דרך רופא א.א.ג. להתאמת מכשיר שמיעה
- המלצת ק. תקשורת לשיקום שמיעה + אודיוגרמה
- הצעת מחיר למכשיר שמיעה
- הכרה כנפגע עבודה לשמיעה
- התחייבות כספית מקופ"ח (לאחר הגשת הטפסים 1-4 לקופ"ח)
- קופת חולים מקבלת כיסוי מביטוח לאומי עבור המכשירים וניתן לרכוש אותם.

סל תקשורת
קבלת החזרים על שירותי סל תקשורת, שירותי תרגום, רכישת פקס וגלאי בכי יינתנו באמצעות נותן השירות שעמד במכרז של משרד העבודה והרווחה.  נותן השירות כיום:  
מרכז "סלע" – המכון לקידום החרש, לה גווארדיה 63, תל אביב, מיקוד 61091 טל: 03-6311595 פקס: 03-6316891

מייל: info@dpii.org

תעסוקה

ביטוח לאומי
מגיל 18 ניתן לפנות לעובדת שיקום בביטוח לאומי שמפנה לועדה הקובעת את אחוזי הנכות, מ-20% נכות יש זכאות לשיקום מקצועי הכולל לימודי מקצוע והם עוזרים גם בהשמה לתעסוקה. הזכאות היא פעם אחת בחיים.
המוסד לביטוח לאומי – אגף השיקום:
רחוב שמעון בן שטח 4, קומה א', ירושלים. קבלת קהל בימים א', ג', ה' בין השעות 8:00-12:30
אתר הביטוח הלאומי: www.btl.gov.il
דוא"ל: nehamab@nioi.gov.il

משרד התמ"ת

רצוי לעודד אנשים עם מגבלות לצאת לעבודה מותאמת סביבת העבודה על פי הצרכים הייחודיים.  לדוגמא: טלפון מיוחד, חדר אקוסטי חיישן שיגיד מי נכנס לחדר, הזכאות על פי קריטריונים. תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות לאנשים עם מוגבלויות
www.moital.gov.il
באתר האינטרנט ניתן למצוא מידע על המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה וכן עלון מידע לעובד ולמעביד וטפסים לקבלת מימון ההתאמות במקום העבודה.
מידע וסיוע במילוי הטפסים במרכז המידע:
טלפון: 073-2955672 פקס: 073-2955527
דוא"ל: shiluv_ov@marmanet.co.il
פניות ציבור – דואר אלקטרוני: mateh.shiluv@moital.gov.il
בדואר: המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, משרד התמ"ת, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.
בטלפון: 02-6663540/1 או בפקס: 02-5600300

שרותי טלפוניה

גם על שירותי הטלפוניה חלה חובת נגישות.

מכשירים מתאימים- על חברות הטלפוניה השונות לספק מכשירים מתאימים לאנשים עם לקות שמיעה(הן תאימות למצב M והן תאימות למצב T).  ועליהן לאפשר לאנשים בעלי לקות שמיעה התנסות במכשירים הרלוונטיים.

מוקדי תיווך טלפוני- לחברות השונות מרכז תיווך להעברת מסרים באמצעות מוקדן.  הפנייה למוקד נעשית באמצעות הפקס,אימייל או sms.  קבלת התשובה באותו אופן בו נעשתה הפנייה.  ניתן להעזר במרכז התיווך לאחר הרשמה וללא עלות.

מוקדי תיווך טלפוני של חברות הסלולר:

אורנג': 4410-sms פקס: 074-7074411, קבלת מסרים: 074-70740101 דוא"ל rs@orange.co.il                                                          ההרשמה לשירות בפקס: 074-7077858 www.orange.co.il

סלקום: 5300-sms פקס: 073-2905300 דוא"ל: info@r-service.co.il                                                                                            ההרשמה לשירות בפקס: 052-99802777 www.cellcom.co.il

פלאפון: 5300-sms פקס: 050-7048378 דוא"ל: info@r-service.co.il                                                                                             הצטרפות לשירות במרכזי השירות של חברת פלאפון או בשיחת טלפון *166 www.pelephone.co.il

חירום

*חלוקת זימוניות לשעת חירום תעשה לבעלי ירידת ש/מיעה של 50 דציבל ומעלה באוזן הטובה, מעל גיל 12.  לקבלת הטפסים יש לפנות

למשרד הרווחה, יד החרוצים, ת.ד. 1260, ירושלים.                                                                                                                      שיחת חינם: 118, פקס:08-6651367, הודעות טקסט: 054-5608704, 054-8040200.

תיבת דואר אלקטרוני: moked118@matan-il.com

*מוקד חירום של משרד הרווחה -118

מגן דוד אדום- המספר למשלוח הודעות sms לשם הזמנת אמבולנס הוא: 052-7000101.  יש להקפיד לשלוח בהודעה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, שם הרחוב, מספר הבית, שם העיר ואת פרטי המקרה.

עיריית ירושלים- פקס חירום ללקויי שמיעה של מוקד 106: 02-6525544

מרכז סלע- המכון לקידום החרש- הזמנת תמלול או תרגום לשפת הסימנים, למקרי חירום בלבד(תאונה, אשפוז בביה"ח, טראומה) ניתן לשלוח הודעות sms למספר 054-2632457.