הקול שלי

עיתון הילדים של "שמע קולנו" יוצא אחת לכמה חודשים וכל גיליון עוסק בנושא אחר.
הקול שלי – זהו השם המתאים לעיתון המקסים של ילדי שמע קולנו הנותן במה לקולותיהם וליצירותיהם. קולות הילדים – מנגינה היפה המתנגנת במבואות השונים של שמע קולנו בכל הארץ באים לידי בטוי בעיתון. הקול שלי 2 – בין כל הקולות הרעננים של [...]

חיבור – יעיר לי אוזן

החיבור מורכב משני מדורים" לשמוע כלימודים" – הלכות פסוקות וברורות עם ציוני המקורות, ובעזרתו תהיה השמיעה כלימודים .
ומדור " לשון לימודים" – בא בארוכה לברר ולדון ביסודות וגדרי ההלכות באופן נרחב ומקיף עפ"י לשון חכמים בש"ס ופוסקים.
בסוף החיבור נספח מקיף להבהרת עניינים פיזיקאליים שונים ותיאור מכשירי שמיעה ושתלים.

טיפ טיפה מים- ערכת עבודה

ערכת העשרה בנושא המים המכילה חוברת עבודה ודיסק שמע. המארז מיועד לעבודה משותפת של הילדים עם הוריהם. החוברת מכילה מידע מרתק, ניסויים מעניינים ומסקנות חשובות בנושא המים. לחוברת מצור

ליתר בטחון – עיתון הילדים של שמע קולנו

עיתון הילדים של "שמע קולנו" יוצא אחת לכמה חודשים וכל גליון עוסק בנושא אחר. העיתון הנוכחי עוסק בנושא בטחון ובטיחות על כל המשתמע. הילדים כותבים, מצירים ומשתתפים באופן פעיל בהוצאת העיתון.

מדריך למורה המשלב

מדריך למורים בחינוך הרגיל המשלבים בכיתתם ילדים לקויי שמיעה. המדריך מתאר למורה את עולמו של ילד לקוי שמיעה, את הצרכים שלו ואת הדרך הנכונה להוביל אותו להצלחה במסגרת הכיתה הרגילה. המדריך מחולק בכל שנה לכל המורים והמורות המשלבים את ילדי "שמע קולנו" וניתן להשיג אותו במשרדי "שמע קולנו".

יעיר לי אוזן- קריאת מגילה

חוברת שנייה מבית המכון התורני "יעיר לי אוזן", עוסקת במצוות קריאת מגילה ואופן קיומה ע"י לקויי שמיעה. את החוברת כתבו וערכו תלמידי חכמים, לצד אנשי מקצוע ומהנדסים בכירים. החוברת המורחבת מכילה פסקי הלכה בכל הנוגע לחידושי הטכנולוגיה ומכשירי העזר של לקויי שמיעה. לרכישה בסניפי "שמע קולנו".

יעיר לי אוזן – תקיעת שופר

קונטרס הלכתי בהוצאת המכון התורני "יעיר לי אוזן", של "שמע קולנו". הקונטרס עוסק בהלכות תקיעת שופר ללקויי שמיעה ומביא פסקים מעשיים של גדולי הפוסקים בימינו. לרכישה בסניפי "שמע קולנו".