חיבור – יעיר לי אוזן | שמע קולנו

חיבור – יעיר לי אוזן

נכתב בתאריך: 22/02/15 שייך לקטגוריה: ספריית שמע קולנו

החיבור מורכב משני מדורים" לשמוע כלימודים" – הלכות פסוקות וברורות עם ציוני המקורות, ובעזרתו תהיה השמיעה כלימודים .

ומדור " לשון לימודים" – בא בארוכה לברר ולדון ביסודות וגדרי ההלכות באופן נרחב ומקיף עפ"י לשון חכמים בש"ס ופוסקים.

בסוף החיבור נספח מקיף להבהרת עניינים פיזיקאליים שונים ותיאור מכשירי שמיעה ושתלים.

תגיות:


השאר תגובה

תוכן תגובה