הנגשה | שמע קולנו

הנגשה

התאמה אקוסטית של חדר כיתה בה לומד ילד לקוי שמיעה. ההנגשה מסייעת לו לשמוע טוב יותר ולבודד את רעשי הרקע. ילדים לקויי שמיעה זכאים לקבל הנגשה של המרחב הלימודי שלהם בבית הספר.


שייך לקטגוריה: מילון מונחים