בדיקת דיסקרימינציה | שמע קולנו

בדיקת דיסקרימינציה

יכולת הבחנה שמיעתית. נמדדת באמצעות רשימת מילים חד הברתיות (כמו: אח, טל, יש) המוצגת לנבדק בעוצמה נוחה. הנבדק חוזר על המילים, והתוצאות נרשמות באחוזים.


שייך לקטגוריה: מילון מונחים