פרופסור רולנד צופה בתכנית הקבוצתית לשיקום השמיעה
חברי המועצה הציבורית