logo-shemakolenu

מיפוי

מיפוי הוא תהליך המתבצע לאחר ניתוח שתל קוכליארי. המיפוי הוא כיוונון מחדש של השתל באמצעות תכנת מחשב השולטת עליו. המיפוי מסייע להגיע למיצוי יכולת השמיעה והתאמת השתל לצורך המדויק.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

שמיעה סימטרית

שמיעה סימטרית היא שמיעה דו צידית זהה, כאשר בשתי האזניים קיימת שמיעה באותה רמת דציבל.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

תמלול

תמלול הינו המרה של דיבור למילים כתובות. אדם בעל לקויי בשמיעה זכאי לשעות תמלול ע"י משרשד הבריאות, בהתאם לקריטריונים שונים. כיום כנסים ואירועים רבים מספקים שירותי תמלול ובכך מאפשרים לקהילת לקויי השמיעה ליטול בהם חלק.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

השתלה דו צידית

השתלה של שתל השבלול בשתי האזניים. בשנים האחרונות מתרחבת המגמה לביצוע השתלה דו צידית, שמקנה יכולת שמיעה תלת ממדית, זיהוי מיקום הקול במרחב, ושמיעה טובה יותר ברעש. כמובן הדבר תלוי בגיל שעושים את ההשתלה השנייה, וככל שההשתלה השנייה סמוכה יותר לראשונה- כך התועלת גבוהה יותר, והשיקום קצר יותר.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

שיקום תקשורתי

ילדים עם ליקוי שמיעה זקוקים לשיקום תקשורתי על מנת לפתח אצלם שפה תקינה. השיקום התקשורתי נעשה ע"י קלינאית תקשורת באמצעות אימוני שמיעה ודיבור ופיתוח השפה והתקשורת.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

ליקוי חד צידי

ליקוי חד צידי הוא ליקוי שמיעה הבולט באוזן אחת, כאשר האוזן השנייה שומעת. ליקוי חד צידי אינו בולט כמו ליקוי מלא, אך הוא דורש התייחסות וטיפול.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

תאי חישה

תאי החישה ממוקמים באוזן הפנימית, והם נקראים גם "תאי השערות" בשל השערות הבולטות בקצות התאים. תאי החישה רגישים לקול, ולשערות שלהם תפקיד מרכזי בקליטת גלי הקול הנקלטים באפרכסת האוזן.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

איבר שיווי המשקל

איבר שיווי המשקל נמצא באוזן הפנימית, והוא מעביר למוח מידע לגבי התנוחה והתנועה של הגוף. הפרעה בתחושת שיווי המשקל מתבטאת בסחרחורת ובחילה.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

עור התוף

קרום דק המפריד בין האוזן החיצונית לאוזן התיכונה. גלי הקול המגיעים אל האוזן גורמים לרטט בעור התוף וכך עוברים אל האוזן התיכונה.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

תעלת השמע

צינור המחבר בין האוזן התיכונה אל הלוע ומאפשר כניסה של אויר אל האוזן ויציאה ממנה. תעלת השמע אחראית על איזון לחץ האויר בהתאם ללחץ הסביבתי.

קרא עוד>>

« מאמרים ישנים