logo-shemakolenu

עצב השמיעה

עצב השמיעה הוא העצב האחראי להעברת אותות תחושתיים מהאוזן הפנימית אל המוח.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת דיסקרימינציה

יכולת הבחנה שמיעתית. נמדדת באמצעות רשימת מילים חד הברתיות (כמו: אח, טל, יש) המוצגת לנבדק בעוצמה נוחה. הנבדק חוזר על המילים, והתוצאות נרשמות באחוזים.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת ברה

בדיקת ברה נקראת כיום "בדיקת פוטנציאלים מעוררים במוח". זוהי בדיקה להערכת תיפקוד עצב השמיעה. הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בשינה או בהרדמה קלה.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת טימפנומטריה

בדיקה להערכת תיפקוד מערכת הולכת הצלילים באוזן התיכונה. הבדיקה מתעדת את תנועת עור התוף ומשמשת בין היתר ככלי עזר לאיבחון הימצאות אפשרית של נוזלים באוזן.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת שמיעה אוביקטיבית

בדיקת שמיעה אובייקטיבית אינה דורשת שיתוף פעולה מצד הנבדק, והיא בודקת בעיקר את תקינות מערכת השמיעה.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת שמיעה התנהגותית

בדיקת שמיעה התנהגותית דורשת שיתוף פעולה מצד הנבדק. ניתן לאמן וללמד ילדים לשתף פעולה בבדיקה. בדיקת השמיעה מתבצעת בחדר אטום באמצעות מכשיר מדידה הנקרא אודיומטר. מטרת הבדיקה היא מציאת סף השמיעה של הנבדק בכל אוזן בנפרד. בסוף הבדיקה מתקבל תרשים הנקרא אודיוגרמה והוא מתאר את מצב השמיעה של הנבדק.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בננת הדיבור

מרחב התדרים והעוצמות באודיוגרמה בו מרוכזים צלילי הדיבור. בשל צורתו של איזור זה הוא מכונה "בננת הדיבור".

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

מיסוך

תוספת רעש מבוקר הניתנת במהלך בדיקת שמיעה לאוזן הנגדית לאוזן הנבדקת. המיסוך מאפשר להפריד בין התגובות של שתי האוזניים וכך לקבל תגובה מהימנה מהאוזן הנבדקת בלבד.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת הולכת עצם

בדיקה בה הצליל מושמע דרך מתנד (ויברטור) המונח על העצם שמאחורי האפרכסת. הצליל מועבר ישירות אל האוזן הפנימית.

קרא עוד>>

logo-shemakolenu

בדיקת הולכת אויר

בדיקה בה הצליל מושמע דרך אוזניות או רמקולים. הצליל מועבר מן האוזן החיצונית אל האוזן התיכונה ומשם אל האוזן הפנימית.

קרא עוד>>

« מאמרים ישנים   מאמרים חדשים »